Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Законодателна рамка за Европейската гражданска инициатива

Разпоредби на Договорите

Правото на гражданска инициатива е посочено в член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

Вторично законодателство

Процедурите и условията за гражданската инициатива са определени в регламент, приет от Европейския парламент и Съвета на 16 февруари 2011 г. (Регламент относно гражданската инициатива):

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (консолидирана версия от 28.07.2015  г.)

В приложение III са посочени образците на формулярите за изявление за подкрепа.

Други правни актове, свързани с европейската гражданска инициатива

Доклади за европейската гражданска инициатива

Съгласно член 22 от Регламента относно гражданската инициатива до 1 април 2015 г. и на всеки 3 години след това Комисията трябва да представя доклад за прилагането на Регламента.

История на европейската гражданска инициатива

Ако се интересувате от историята на европейската гражданска инициатива и от процеса, довел до приемането на Регламента относно гражданската инициатива, вижте архивните страници.

Комитет по гражданската инициатива

Комитетът по гражданската инициатива е създаден по силата на член 20 от Регламента относно гражданската инициатива, за да подпомага Комисията при прилагането на Регламента по отношение на техническите спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Информация за заседанията на комитета и проектите на мерки, обсъждани от него, можете да намерите в Регистъра на комитологията.

Експертна група по европейската гражданска инициатива

Тази експертна група, състояща се от представители на страните от ЕС, е създадена от Комисията, за да се обменят мнения и да се улесни координацията между страните членки във връзка с прилагането на Регламента за гражданската инициатива.

Дата на заседанието Дневен ред Документи от заседанието Обобщен протокол
22/01/2019 ECI expert group meeting 22-01-2019 - draft agenda Presentation - State of play of ECIs
Presentation - Implementation by MS
Presentation - IT developments
Presentation - ECI lifecycle changes
Presentation - ECI Forum
Presentation - ECI Communication Campaign
Summary report meeting January 2019
05/06/2018 ECI expert group meeting 05-06-2018 - draft agenda Presentation - ECI Communication Campaign
Presentation - AGM
Presentation - Focus on IT aspects
Summary report meeting June 2018
15/12/2017 ECI expert group meeting 15-12-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Conclusions
Presentation - eID
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - DEMOKRATIA.FI
Presentation - Collaborative Platform
Presentation - Rahvaalgatus.ee
Summary report meeting December 2017
02/06/2017 ECI expert group meeting 02-06-2017 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - OCS Technical Specifications
Presentation - Study on eID
Summary report meeting June 2017
22/11/2016 ECI expert group meeting 22-11-2016 - draft agenda Presentation - Data Requirements Study
Presentation - IT Developments
Presentation - Technical Specifications Presentation - Use of eID Study
Summary report meeting November 2016
19/01/2016 ECI expert group meeting 19-01-2016 - draft agenda Proposals for ECI improvements
Summary report meeting January 2016
15/06/2015 ECI expert group meeting 15-06-2014 - draft agenda Presentation - report
Presentation - study
Final Study
Summary report meeting June 2015
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012