Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Започване на инициатива

  • RSS
Законодателна рамка за Европейската гражданска инициатива

Разпоредби на Договорите

Правото на гражданска инициатива е посочено в член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз.

Вторично законодателство

Процедурите и условията за гражданската инициатива са определени в регламент, приет от Европейския парламент и Съвета на 16 февруари 2011 г. (Регламент относно гражданската инициатива):

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година (консолидирана версия от октомври 2013 г.)

Моля, имайте предвид, че в случай на изменение на приложение I и приложение III към Регламента, е възможно техните предишни версии да останат приложими по отношение на инициативи, регистрирани преди влизането в сила на новите версии.

В приложение I е посочен минималният брой поддръжници от всяка държава членка, който трябва да бъде достигнат в поне 7 страни от ЕС.

В приложение III са посочени образци на формуляри за изявление за подкрепа.

Други правни актове, свързани с Европейската гражданска инициатива:

Комитет по гражданската инициатива

Комитетът по гражданската инициатива е създаден по силата на член 20 от Регламента относно гражданската инициатива, за да подпомага Комисията при прилагането на Регламента по отношение на техническите спецификации за системите за събиране на изявления за подкрепа онлайн.

Информация за заседанията на комитета и проектите на мерки, обсъждани от него, можете да намерите в Регистъра на комитологията.
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm

Експертна група по европейската гражданска инициатива

Тази експертна група, състояща се от представители на страните от ЕС, е създадена от Комисията, за да се обменят мнения и да се улесни координацията между страните членки във връзка с прилагането на Регламента относно гражданската инициатива.

Дата на заседанието Дневен ред Документи от заседанието Обобщен протокол
17/01/2012 ECI expert group meeting 17-01-12 - draft agenda Summary report meeting January 2012
12/03/2012 ECI expert group meeting 12-03-12 - draft agenda Summary report meeting March 2012
02/10/2012 ECI expert group meeting 02-10-12 - draft agenda Summary report meeting October 2012
04/03/2013 ECI expert group meeting 04-03-13 - draft agenda Guidelines and recommendations Summary report meeting March 2013
17/09/2013 ECI expert group meeting 17-09-13 - draft agenda Summary report meeting September 2013
12/06/2014 ECI expert group meeting 12-06-2014 - draft agenda Summary report meeting June 2014
02/12/2014 ECI expert group meeting 02-12-2014 - draft agenda Summary report meeting December 2014