Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Sekmīgās iniciatīvas
Nosaukums Pieejamās valodas Reģistrācijas datums
....................
Reģistrācijas numurs
Komisijas atbilde un turpmākie pasākumi
Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 25/01/2017
....................
ECI(2017)000002
Paziņojums
Pielikums
Komisijas atbilde un turpmākie pasākumi
Stop vivisection EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 22/06/2012
....................
ECI(2012)000007
Paziņojums
Pielikums
Komisijas atbilde un turpmākie pasākumi
Viens no mums IT* BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 11/05/2012
....................
ECI(2012)000005
Paziņojums
Pielikumi
Komisijas atbilde un turpmākie pasākumi
Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece! EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 10/05/2012
....................
ECI(2012)000003
Paziņojums
Pielikums
Komisijas atbilde un turpmākie pasākumi

*Reģistrācijas valoda

Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvas organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.