Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Успешни инициативи
Наслов Достъпни езици Дата на регистрацията
....................
Регистрационен номер
Отговор на Комисията и последващи действия
Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 25/01/2017
....................
ECI(2017)000002
Съобщение
Приложение
Отговор на Комисията и последващи действия
Stop vivisection EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 22/06/2012
....................
ECI(2012)000007
Съобщение
Приложение
Отговор на Комисията и последващи действия
Един от нас IT* BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 11/05/2012
....................
ECI(2012)000005
Съобщение
Приложения
Отговор на Комисията и последващи действия
Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока! EN* BG CS DA DE EL ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV 10/05/2012
....................
ECI(2012)000003
Съобщение
Приложение
Отговор на Комисията и последващи действия

*Език на регистрацията

Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.