Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Zákaz glyfozátu a ochrana ľudí a životného prostredia pred toxickými pesticídmi
Aktuálny status: Odpoveď Komisie
Komisné registračné číslo: ECI(2017)000002
Dátum registrácie: 25/01/2017
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 22/02/2017
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Stanovisko Európskej komisie: Dátum rozhodnutia: 12/12/2017
Oficiálne dokumenty týkajúce sa stanoviska:
Predmet: Vyzývame Európsku komisiu, aby členským štátom navrhla zakázať glyfozát, zreformovala postup schvaľovania pesticídov a stanovila záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov.
Hlavné ciele: Zakázať herbicídy na báze glyfozátu, pretože vystavenie sa týmto látkam sa u ľudí spája s rakovinou a tieto prípravky vedú k degradácii ekosystémov; zaistiť, aby sa vedecké hodnotenie pesticídov pre schválenie regulačným orgánom EÚ zakladalo len na publikovaných štúdiách, ktoré zadávajú príslušné verejné orgány, a nie sektor výroby pesticídov; stanoviť záväzné ciele pre celú EÚ týkajúce sa znižovania používania pesticídov v snahe o ich úplné odstránenie v budúcnosti.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 38 a nasledujúce články ZFEÚ, článok 43 ZFEÚ, článok 289 ZFEÚ, článok 291 ZFEÚ, článok 294 ZFEÚ.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Mika Theis LEANDRO - mika@stopglyphosate.org
 • Náhradník: Christoph BAUTZ - christoph@stopglyphosate.org
 • Ďalší členovia: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
Webová lokalita: https://stopglyphosate.org
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 03/08/2017

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Corporate Europe Observatory (CEO) 17/11/2016 750
Campact e.V. 22/11/2016 100 000
Skiftet 30/11/2016 500
Umweltinstitut München e.V. 23/01/2017 3 750
Greenpeace 26/01/2017 15 000
Mouvement Ecologique 27/01/2017 2 500
Danmarks Naturfredningsforening 10/02/2017 10 000
GLOBAL 2000 09/03/2017 7 000
Campact e.V. 22/03/2017 100 000
SumOfUs 04/04/2017 7 500
WeMove.EU 04/04/2017 20 000
WeMove.EU 05/04/2017 20 000
WeMove.EU 06/04/2017 10 000
BUND e.V. 21/04/2017 10 000
Avaaz Foundation 28/07/2017 21 399

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 328 399
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.
Počet vyhlásení o podpore v čase predloženia:
Belgicko
56 068
Bulharsko
552
Cyprus
283
Česká republika
0 (9 901 *)
Dánsko
13 942
Estónsko
0 (588 *)
Fínsko
3 786
Francúzsko
57 895
Grécko
1 094
Holandsko
39 754
Chorvátsko
1 495
Írsko
11 297
Litva
651
Lotyšsko
1 197
Luxembursko
5 708
Maďarsko
5 900
Malta
585
Nemecko
663 867
Poľsko
7 107
Portugalsko
0 (7 990 *)
Rakúsko
41 099
Rumunsko
0 (1 681 *)
Slovensko
0 (2 217 *)
Slovinsko
2 738
Spojené kráľovstvo
0 (94 502 *)
Španielsko
72 357
Švédsko
12 123
Taliansko
71 367

Počet signatárov:1 070 865

* Osvedčenia doručené po predložení iniciatívy Komisii. Čísla nezahrnuté do celkového počtu signatárov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  25/01/2017
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  02/07/2017
 4. Predložená
  06/10/2017
 5. Odpoveď Komisie
  12/12/2017
 6. * Organizátori ukončili zber predčasne.