Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Zakaz stosowania glifosatu i ochrona ludzi i środowiska przed toksycznymi pestycydami
Obecny status: Rozpatrzono
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2017)000002
Data rejestracji: 25/01/2017
Data publikacji tego tłumaczenia: 07/02/2017
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odpowiedź Komisji Europejskiej: Data decyzji: 12/12/2017
Oficjalne dokumenty powiązane z decyzją:
Przedmiot: Apelujemy do Komisji Europejskiej, by zaproponowała państwom członkowskim wprowadzenie zakazu stosowania glifosatu, zreformowała procedurę zatwierdzania pestycydów i wytyczyła wiążące cele ograniczenia użycia pestycydów dla całej UE.
Główne cele: Celem jest: wprowadzenie zakazu stosowania środków chwastobójczych na bazie glifosatu, narażenie na które wiąże się z występowaniem nowotworów u ludzi i doprowadziło do degradacji ekosystemów; zadbanie o to, by ocena naukowa pestycydów służąca zatwierdzeniu regulacyjnemu przez UE opierała się wyłącznie na opublikowanych badaniach zleconych przez właściwe organy publiczne, a nie przez sektor pestycydów; wytyczenie wiążących celów ograniczenia stosowania pestycydów dla całej UE z myślą o zapewnieniu przyszłości wolnej od pestycydów.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 38 i nast. TFUE, art. 43 TFUE, art. 289 TFUE, art. 291 TFUE, art. 294 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Mika Theis LEANDRO - mika@stopglyphosate.org
 • Zastępca: Christoph BAUTZ - christoph@stopglyphosate.org
 • Inni członkowie: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
Strona internetowa: http://stopglyphosate.org/
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2017

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Corporate Europe Observatory (CEO) 17/11/2016 750
Campact e.V. 22/11/2016 100 000
Skiftet 30/11/2016 500
Umweltinstitut München e.V. 23/01/2017 3 750
Greenpeace 26/01/2017 15 000
Mouvement Ecologique 27/01/2017 2 500
Danmarks Naturfredningsforening 10/02/2017 10 000
GLOBAL 2000 09/03/2017 7 000
Campact e.V. 22/03/2017 100 000
SumOfUs 04/04/2017 7 500
WeMove.EU 04/04/2017 20 000
WeMove.EU 05/04/2017 20 000
WeMove.EU 06/04/2017 10 000
BUND e.V. 21/04/2017 10 000
Avaaz Foundation 28/07/2017 21 399

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 328 399
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego
Liczba deklaracji poparcia w momencie przedłożenia inicjatywy:
Austria
41 099
Belgia
56 068
Bułgaria
552
Chorwacja
1 495
Cypr
283
Czechy
0 (9 901 *)
Dania
13 942
Estonia
0 (588 *)
Finlandia
3 786
Francja
57 895
Grecja
1 094
Hiszpania
72 357
Holandia
39 754
Irlandia
11 297
Litwa
651
Luksemburg
5 708
Łotwa
1 197
Malta
585
Niemcy
663 867
Polska
7 107
Portugalia
0 (7 990 *)
Rumunia
0 (1 681 *)
Słowacja
0 (2 217 *)
Słowenia
2 738
Szwecja
12 123
Węgry
5 900
Wielka Brytania
0 (94 502 *)
Włochy
71 367

Liczba sygnatariuszy:1 070 865

* Certyfikaty poświadczające liczbę deklaracji poparcia zostały przekazane już po przedłożeniu inicjatywy. Liczb nie uwzględniono w łącznej liczbie sygnatariuszy.

Postępy

 1. Zarejestrowano
  25/01/2017
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  02/07/2017
 4. Przedłożono
  06/10/2017
 5. Rozpatrzono
  12/12/2017
 6. * Gromadzenie deklaracji poparcia zakończone wcześniej przez organizatorów