Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi
Pašreizējais statuss: Atbildēts
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2017)000002
Reģistrācijas datums: 25/01/2017
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 22/02/2017
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Eiropas Komisijas atbilde: Lēmuma datums: 12/12/2017
Oficiāli dokumenti, kas saistīti ar lēmumu:
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Mēs aicinām Eiropas Komisiju ierosināt dalībvalstīm aizliegt glifosātu, reformēt pesticīdu apstiprināšanas procedūru un visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus, pēc kuriem samazināt pesticīdu lietojumu.
Galvenie mērķi: Aizliegt glifosāta herbicīdus, kuru iedarbība uz cilvēkiem tiek saistīta ar vēzi un kuru lietošana ir degradējusi ekosistēmas; panākt, ka ES regulatīvajam apstiprinājumam nepieciešamais zinātniskais pesticīdu novērtējums tiek pamatots vienīgi ar publicētiem pētījumiem, ko pasūtījušas kompetentas publiskās iestādes, nevis pesticīdu nozare; visā ES noteikt obligātus mērķrādītājus pesticīdu lietojuma samazināšanai, tādējādi gādājot par tādu nākotni, kas būtu brīva no pesticīdiem.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 38. pants un turpmākie, LESD 43. pants, LESD 289. pants, LESD 291. pants, LESD 294. pants.
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Mika Theis LEANDRO - mika@stopglyphosate.org
 • Vietnieks: Christoph BAUTZ - christoph@stopglyphosate.org
 • Citi locekļi: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
Tīmekļa vietne: https://stopglyphosate.org
Pielikums: Citas pieejamās valodas: EN
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 03/08/2017

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Corporate Europe Observatory (CEO) 17/11/2016 750
Campact e.V. 22/11/2016 100 000
Skiftet 30/11/2016 500
Umweltinstitut München e.V. 23/01/2017 3 750
Greenpeace 26/01/2017 15 000
Mouvement Ecologique 27/01/2017 2 500
Danmarks Naturfredningsforening 10/02/2017 10 000
GLOBAL 2000 09/03/2017 7 000
Campact e.V. 22/03/2017 100 000
SumOfUs 04/04/2017 7 500
WeMove.EU 04/04/2017 20 000
WeMove.EU 05/04/2017 20 000
WeMove.EU 06/04/2017 10 000
BUND e.V. 21/04/2017 10 000
Avaaz Foundation 28/07/2017 21 399

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 328 399
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.
Paziņojumu par atbalstu skaits iesniegšanas brīdī:
Apvienotā Karaliste
0 (94 502 *)
Austrija
41 099
Beļģija
56 068
Bulgārija
552
Čehija
0 (9 901 *)
Dānija
13 942
Francija
57 895
Grieķija
1 094
Horvātija
1 495
Igaunija
0 (588 *)
Īrija
11 297
Itālija
71 367
Kipra
283
Latvija
1 197
Lietuva
651
Luksemburga
5 708
Malta
585
Nīderlande
39 754
Polija
7 107
Portugāle
0 (7 990 *)
Rumānija
0 (1 681 *)
Slovākija
0 (2 217 *)
Slovēnija
2 738
Somija
3 786
Spānija
72 357
Ungārija
5 900
Vācija
663 867
Zviedrija
12 123

Parakstītāju skaits: 1 070 865

* Sertifikāti saņemti pēc iniciatīvas iesniegšanas. Šie skaitļi nav iekļauti parakstītāju kopskaitā.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  25/01/2017
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  02/07/2017
 4. Iniciatīva iesniegta
  06/10/2017
 5. Atbildēts
  12/12/2017
 6. * Organizētāji vākšanu beiguši agrāk.