Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Забрана на използването на глифозат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди
Настоящ статус: Получила отговор
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2017)000002
Дата на регистрация: 25/01/2017
Дата на публикуване на този превод: 22/02/2017
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Отговор от Европейската комисия: Дата на решението: 12/12/2017
Официални документи, свързани с решението:
Предмет: Призоваваме Европейската комисия да предложи на държавите членки да забранят използването на глифозат, да реформират процедурата за одобрение на пестициди и да определят задължителни за целия ЕС цели за намаляване на използването на пестициди.
Основни цели: Да се забрани използването на хербициди на основата на глифозат, излагането на който беше свързано със случаи на ракови заболявания при хора и доведе до деградация на екосистемите; да се гарантира, че научната оценка на пестициди за регулаторно одобрение от ЕС се основава само на публикувани изследвания, които са възложени от компетентните държавни органи, а не от производителите на пестициди; да се определят задължителни за целия ЕС цели за намаляване на използването на пестициди с цел постигане на бъдеще без пестициди.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 38 и последващи от ДФЕС, член 43 от ДФЕС, член 289 от ДФЕС, член 291 от ДФЕС и член 294 от ДФЕС.
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Mika Theis LEANDRO - mika@stopglyphosate.org
 • Заместник: Christoph BAUTZ - christoph@stopglyphosate.org
 • Други членове: Helmut BURTSCHER-SCHADEN, Züleyxa IZMAILOVA, Rikke Vinkel LUNDSGAARD, Ruth ECHEVERRÍA ORELLANA, Martin Bernard PIGEON
Уебсайт: https://stopglyphosate.org
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 03/08/2017

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Corporate Europe Observatory (CEO) 17/11/2016 750
Campact e.V. 22/11/2016 100 000
Skiftet 30/11/2016 500
Umweltinstitut München e.V. 23/01/2017 3 750
Greenpeace 26/01/2017 15 000
Mouvement Ecologique 27/01/2017 2 500
Danmarks Naturfredningsforening 10/02/2017 10 000
GLOBAL 2000 09/03/2017 7 000
Campact e.V. 22/03/2017 100 000
SumOfUs 04/04/2017 7 500
WeMove.EU 04/04/2017 20 000
WeMove.EU 05/04/2017 20 000
WeMove.EU 06/04/2017 10 000
BUND e.V. 21/04/2017 10 000
Avaaz Foundation 28/07/2017 21 399

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 328 399
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.
Брой на изявленията за подкрепа към момента на внасяне:
Австрия
41 099
Белгия
56 068
България
552
Германия
663 867
Гърция
1 094
Дания
13 942
Естония
0 (588 *)
Ирландия
11 297
Испания
72 357
Италия
71 367
Кипър
283
Латвия
1 197
Литва
651
Люксембург
5 708
Малта
585
Нидерландия
39 754
Обединено кралство
0 (94 502 *)
Полша
7 107
Португалия
0 (7 990 *)
Румъния
0 (1 681 *)
Словакия
0 (2 217 *)
Словения
2 738
Унгария
5 900
Финландия
3 786
Франция
57 895
Хърватия
1 495
Чешка република
0 (9 901 *)
Швеция
12 123

Брой на поддръжниците:1 070 865

* Удостоверения, получени след внасянето на инициативата. Броят на поддръжниците не е включен в общия брой.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  25/01/2017
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  02/07/2017
 4. Внесена
  06/10/2017
 5. Получила отговор
  12/12/2017
 6. * Събирането бе прекратено по-рано от организаторите.