Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Voda a sanitácia sú ľudské práva! Voda je verejný statok, nie tovar!
Current status: Answered
Commission registration number: ECI(2012)000003
Date of registration: 10/05/2012
Date of publication of this translation: 16/07/2012
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Answer of the European Commission: Decision date: 19/03/2014
Official documents related to the decision:
Subject-matter: Prizývame Európsku komisiu k návrhu legislatívy, ktorá by uznávala ľudské práva na vodu a kanalizáciu tak, ako to uznáva OSN, a presadzovala poskytovanie vody a kanalizácie ako základné verejné služby pre všetkých.
Main objectives: Legislatíva EÚ musí vyžadovať od vlád, aby všetkým svojim občanom v dostatočnom množstve zabezpečili čistú pitnú vodu a sanitáciu. Naliehame, aby: 1. inštitúcie a členské štáty EÚ boli povinné zabezpečiť všetkým svojim obyvateľom právo na vodu a sanitáciu. 2. zásobovanie vodou a manažment vodných zdrojov nepodliehal “ pravidlám vnútorného trhu” a aby boli vodohospodárske služby vylúčené z liberalizácie. 3. EÚ zvyšovala snahy o dosiahnutie všeobecnej dostupnosti k vode a sanitácií.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Other languages available: EN NL
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anne-Marie PERRET - president@epsu.org
 • Substitute: Jan Willem GOUDRIAAN - water@epsu.org
 • Other members: Frank BSIRSKE, Annelie NORDSTRÖM, Ivan KOKALOV, Rosa Maria PAVANELLI, Dave PRENTIS
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 20/12/2013

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 03/04/2012 100,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 18/04/2013 20,000
European Federation of Public Service Unions (EPSU) 28/11/2013 20,000

Total amount of support and funding: €140,000
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.
Number of statements of support at the time of submission:
Austria
57,643
Belgium
40,549
Bulgaria
1,406
Croatia
0
Cyprus
2,924
Czech Republic
7,575
Denmark
0 (3,495 *)
Estonia
516
Finland
14,589
France
0 (17,247 *)
Germany
1,236,455
Greece
33,220
Hungary
18,245
Ireland
2,513
Italy
65,223
Latvia
393
Lithuania
13,252
Luxembourg
5,566
Malta
1,635
Netherlands
21,469
Poland
3,962
Portugal
13,964
Romania
3,176
Slovakia
20,988
Slovenia
17,546
Spain
58,051
Sweden
11,579
United Kingdom
7,104

Number of signatories:1,659,543

* Certificates received after the time of submission. Figures not included in the total number of signatories.

Initiative progress

 1. Registered
  10/05/2012
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  01/11/2013
 4. Submitted
  20/12/2013
 5. Answered
  19/03/2014