Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Housing for All
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 18/03/2020
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2019)000003
Dáta clárúcháin: 18/03/2019
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 20/03/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: DE / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Is éard is cuspóir don Tionscnaimh seo ó na Saoránaigh feabhas a chur ar na coinníollacha atá luaite sna creataí dlíthiúla agus airgeadais chun an rochtain ar thithíocht a éascú do gach uile dhuine san Eoraip.
Príomhchuspóirí: Iarraimid ar an Aontas Eorpach gníomh a dhéanamh leis an rochtain ar thithíocht a éascú do gach uile dhuine san Eoraip. San áireamh leis sin tá rochtain níos éasca do chách ar thithíocht shóisialta agus ar thithíocht ar phraghas réasúnta; gan critéir Mhaastricht a chur i bhfeidhm ar an infheistíocht phoiblí sa tithíocht shóisialta agus sa tithíocht ar phraghas réasúnta; feabhas ar an rochtain ar mhaoiniú ón Aontas Eorpach do lucht forbartha tithíochta neamhbhrabúsaí agus í inbhuanaithe; rialacha sóisialta atá bunaithe ar an iomaíocht don áitreabh a bhíonn ar cíos go gearrthéarmach, agus staitisticí a thiomsú maidir leis na riachtanais tithíochta atá san Eoraip.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: Airteagal 3 CAE; Airteagail 9, 53, 62, 106(3), 113, 114, 115, 126(14), 164, 175(3), 177, 178, 338 CFAE
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Karin ZAUNER - karin.zauner@housingforall.eu
 • Ionadaí malartach: Santiago MAS DE XAXAS FAUS - PAH@housingforall.eu
 • Baill eile: Lisa WINTER, Pavlos KALOSINATOS, Iva MARČETIĆ, Ana Rita TELES DO PATROCÍNIO SILVA, Jana KIMVALL HAGEL
Suíomh gréasáin: www.housingforall.eu
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: DE
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 11/04/2019

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
Heidrun Maier-de Kruijff 29/03/2019 600
Karin Zauner 29/03/2019 800
Europeans for Affordable Housing e.V. 29/03/2019 50,000

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 51,400
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  18/03/2019
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha