Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Obligatorisk märkning av icke-vegetariska, vegetariska och veganska livsmedel
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 12/11/2019
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000007
Registreringsdatum: 12/11/2018
Översättningen publicerad den: 19/02/2019
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Livsmedelsmärkning för vegetarianer och veganer
Viktigaste mål: Vegetarianer och veganer i hela EU har svårt att identifiera lämpliga livsmedel. När vi läser igenom ingrediensförteckningen för att avgöra om ett livsmedel är lämpligt måste vi vara väl medvetna om att vissa tvetydiga ingredienser kan vara antingen växt- eller djurbaserade. Något som komplicerar detta ytterligare är att EU inte har ett gemensamt språk. Därför föreslår vi lagar som föreskriver att alla livsmedel ska märkas med enkla bilder för någon av följande tre kategorier: Icke-vegetariskt, vegetariskt eller veganskt.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Madeleina KAY - info@albawhitewolf.com
 • Ersättare: Stefania DELPRETE - contact@stefaniadelprete.com
 • Övriga medlemmar: Chung DANIEL, Maia MAZUREKIEWICZ, Dusan JAKOVLJEVIC, Nicola LEISSLE, Petra MERKAS
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  12/11/2018
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat