Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Lipéadú bia éigeantach: Neamh-fheoilséantach/Feoilséantach/Veigeánach
Stádas reatha: Bailiú ar siúl
Spriocdháta: 12/11/2019
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2018)000007
Dáta clárúcháin: 12/11/2018
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 19/02/2019
Tacaigh leis
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Lipéadú bia d'fheoilséantóirí/do veigeáin
Príomhchuspóirí: is le dua a aithníonn feoilséantóirí agus veigeáin ar fud an Aontais Eorpaigh bia oiriúnach. Caithfimid liosta comhábhar táirge bia a ghrinnscrúdú chun a dhéanamh amach an bhfuil sé oiriúnach le ceannach agus sáraird á tabhairt againn ar chomhábhair nach léir ar tháinig siad ó phlanda nó ó ainmhí. Ós rud é nach bhfuil teanga aontaithe ag an Aontas is casta arís an obair sin. Dá bhrí sin, molaimid go mbeadh dlíthe ann lena sainordófaí ceann amháin de thrí lipéad pictiúrtha a chur ar gach táirge bia: Neamh-fheoilséantach, Feoilséantach, Véigeánach i gcás an lipéadaithe bia go léir.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: An Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Madeleina KAY - info@albawhitewolf.com
 • Ionadaí malartach: Stefania DELPRETE - contact@stefaniadelprete.com
 • Baill eile: Chung DANIEL, Maia MAZUREKIEWICZ, Dusan JAKOVLJEVIC, Nicola LEISSLE, Petra MERKAS
Suíomh gréasáin: https://www.labelveg.eu
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  12/11/2018
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha