Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Eat ORIGINal! Unmask your food
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 02/10/2019
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2018)000006
Registreringsdato: 02/10/2018
Oversættelse offentliggjort den: 02/10/2018
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at indføre obligatorisk angivelse af oprindelsen for alle fødevareprodukter for at forhindre svindel, beskytte folkesundheden og garantere forbrugernes ret til information.
Vigtigste målsætninger: 1. Gøre det lovpligtigt at angive oprindelseslandet for alle forarbejdede og uforarbejdede fødevarer, der cirkulerer i EU, uden undtagelse for registrerede varemærker og geografiske betegnelser. 2. Gøre oprindelsesmærkning lovpligtig for primære ingredienser i forarbejdede produkter, når ingrediensernes oprindelse er forskellig fra det færdige produkts. 3. Forbedre overensstemmelsen mellem mærkningerne, herunder harmoniserede oplysninger om produktions- og forarbejdningsmetoder, for at sikre gennemsigtighed i hele fødevarekæden.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 169 i TEUF.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Stedfortræder: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Øvrige medlemmer: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Bilag:
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 01/04/2019

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20.000

Samlet beløb: € 20.000
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  02/10/2018
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret