Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: ДА СЛОЖИМ КРАЙ НА ИЗМАМИТЕ и злоупотребите с ФОНДОВЕТЕ НА ЕС посредством по-добър контрол на решенията, изпълнението и санкциите
Настоящ статус: Събирането на изявления продължава
Краен срок: 27/09/2019
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2018)000005
Дата на регистрация: 27/09/2018
Дата на публикуване на този превод: 26/10/2018
Подкрепа
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Европейските институции следва да са оправомощени да прилагат по-силен (включително предварителен) контрол и по-строги санкции в тези държави – членки на ЕС, които не членуват в Европейската прокуратура.
Основни цели: За да предотвратят и санкционират измамите и злоупотребите с фондовете на ЕС, европейските институции следва да са оправомощени да прилагат по-силен контрол в държавите членки, които не участват в сътрудничеството по линия на Европейската прокуратура. Това ще включва предварителен контрол на решенията за финансиране и за обществени поръчки в рискови райони. Предлагаме този задълбочен контрол да обхваща пълно проучване на всички обстоятелства и да включва оповестяването на дейностите с цел измама и другите престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 162, 164, 177, 178, 180, 182, 183 и 325 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: ZOLTÁN KERESZTÉNY - info@stopfraud.eu
 • Заместник: BALÁZS FEHÉR - stopfraud-rep@outlook.com
 • Други членове: MARCELL DÁVID HEVESI, VLADAN LAUSEVIC, LÁSZLÓ SZABÓ, GUILLE BERNARD PIERRE GÉRARD, ADAM DAVID KOHLERT
Уебсайт: stopfraud.eu
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  27/09/2018
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
 4. Внесена
 5. Получила отговор