Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

 • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Trajni status građanina Europske unije
Aktualni status: Prikupljanje u tijeku
Rok: 23/07/2019
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2018)000003
Datum registriranja: 23/07/2018
Datum objave prijevoda 23/08/2018
Podupirem
Jezik registriranja: EN / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Odluka Komisije o registraciji predložene građanske inicijative: ODLUKA KOMISIJE
Predmet: Građanstvo Europske unije
Glavni ciljevi: Građani EU-a biraju Europski parlament i sudjeluju u njegovu radu, čime ostvaruju prava iz Ugovorâ, unaprjeđuju demokraciju i jačaju status građana Unije. Uzimajući u obzir mišljenje Suda Europske unije da je građanstvo Unije „temeljni status” državljana država članica i činjenicu da će zbog Brexita milijuni građana EU-a ostati bez tog statusa i prava na glasovanje na europskim izborima, od Komisije se traži da predloži sredstva za izbjegavanje rizika od kolektivnoga gubitka građanstva i prava EU-a te da osigura da svi građani taj status i prava, kada ih dobiju, mogu trajno zadržati.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Članak 20. UFEU-a
Organizatori/članovi građanskog odbora:
 • Predstavnik: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Zamjenik: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Ostali članovi: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Internetska stranica: www.eucitizen2017.org
Prilog:
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja:

Tijek inicijative

 1. Registrirana
  23/07/2018
 2. Prikupljanje u tijeku
 3. Prikupljanje izjava o potpori je zaključeno
 4. Podnesena
 5. Komisija je odgovorila