Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Permanent unionsborgerskab
Nuværende status: Indsamling igangværende
Frist: 23/07/2019
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2018)000003
Registreringsdato: 23/07/2018
Oversættelse offentliggjort den: 23/08/2018
Støt
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Unionsborgerskab
Vigtigste målsætninger: EU-borgerne vælger Europa-Parlamentet og deltager i dets arbejde, og de udøver dermed traktatfæstede rettigheder, fremmer Unionens demokrati og styrker unionsborgerskabet. I betragtning af Domstolens opfattelse af unionsborgerskabet som en "grundlæggende status" for medlemsstaternes statsborgere, og da Brexit vil fratage millioner af EU-borgere denne status og deres stemme ved valg til Europa-Parlamentet, anmodes Kommissionen om at foreslå måder, hvorpå risikoen for et kollektivt tab af unionsborgerskab og rettigheder kan undgås, og hvorpå alle EU-borgere sikres en sådan status permanent, når den først er opnået, og beholder deres erhvervede rettigheder.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 20 i TEUF
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Stedfortræder: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Øvrige medlemmer: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Bilag:
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  23/07/2018
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
 4. Indgivet
 5. Besvaret