Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Ċittadinanza Permanenti tal-Unjoni Ewropea
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 23/07/2019
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2018)000003
Data tar-reġistrazzjoni: 23/07/2018
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 22/08/2018
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea
Għanijiet ewlenin: Iċ-ċittadini tal-UE jeleġġu l-Parlament Ewropew u jipparteċipaw fil-ħidma tiegħu, u b’hekk jeżerċitaw id-drittijiet mogħtija mit-trattat biex isaħħu d-demokrazija, tal-Unjoni, u jsaħħu ċ-ċittadinanza tagħha. B’qies tal-fehma tal-Qorti tal-Ġustizzja li ċ-ċittadinanza tal-Unjoni hija “status fundamentali” taċ-ċittadini nazzjonali tal-Istati Membri, u li l-Brexit se jneħħi dan l-istatus lil miljuni ta’ ċittadini tal-UE kif ukoll id-dritt tal-vot tagħhom fl-elezzjonijiet Ewropej, hemm talba lill-Kummissjoni biex tipproponi mezzi biex jiġi evitat ir-riskju ta’ dannu kollettiv taċ-ċittadinanza u tad-drittijiet tal-UE, li tassigura liċ-ċittadini tal-UE li, ladarba jintlaħaq status bħal dan, dan isir permanenti flimkien mad-drittijiet tagħhom miksuba.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: L-Artikolu 20 tat-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Sostitut: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Membri oħrajn: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Anness:
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  23/07/2018
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba