Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Inwaqqfu l-ġuħ għal 8% tal-Popolazzjoni Ewropea!
Status kurrenti: Ġbir għaddej
Skadenza: 19/07/2019
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2018)000002
Data tar-reġistrazzjoni: 19/07/2018
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 10/08/2018
Appoġġ
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: L-aċċess għall-ikel hu parti mid-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem. L-Unjoni Ewropea kellha t-tieni l-akbar PDG fid-dinja fl-2016 iżda fi ħdanha xorta għad hemm każijiet ta’ persuni li jbatu l-ġuħ.
Għanijiet ewlenin: Din l-inizjattiva għandha l-għan li tqanqal lill-gvernijiet biex jinkludu l-problema tal-ġuħ li għadha preokkupazzjoni ewlenija. L-għadd ta’ ċittadini Ewropej li qegħdin isofru minn skarsezza tal-ikel hu stmat li hu ta’ 46 miljun (8% tal-popolazzjoni totali tal-UE) u dan in-numru mhux qed jonqos. L-inizjattiva mhux biss se tenfasizza r-responsabbiltà tal-gvernijiet li jeqirdu l-problema, iżda wkoll titfa l-attenzjoni fuq l-impatt ta’ kost relatat mal-ġuħ u tipproponi lista ta’ azzjonijiet li se jnaqqsu b’mod sinifikanti din l-ereżija.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Saħħa pubblika u Sikurezza tal-Ikel
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Jerome BAUCHET - jebauchet@gmail.com
 • Sostitut: Eric VANKELST - vankelsteric@hotmail.com
 • Membri oħrajn: Konstantin HASSELBACH, Gianmaria RICCIARDI, Anders BERGBACK, Rozle REVEN, Nail KHAZENDAR
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  19/07/2018
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba