Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Stoppa svälten – 8 % av EU:s befolkning har inte mat för dagen!
Nuvarande status: Namninsamling pågår
Deadline: 19/07/2019
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000002
Registreringsdatum: 19/07/2018
Översättningen publicerad den: 10/08/2018
Skriv på
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Tillgång till livsmedel är en mänsklig rättighet enligt FN:s allmänna förklaring. Trots att EU:s BNP var det näst högsta i världen 2016, förekommer fortfarande svält i vårt samhälle.
Viktigaste mål: Initiativets mål är att uppmana EU-länderna att göra något åt svälten som fortfarande är ett stort problem. Man uppskattar att 46 miljoner EU-medborgare inte får tillräckligt med mat (8 % av EU:s totala befolkning) och antalet minskar inte. Initiativet kommer inte bara att understryka ländernas ansvar för att lösa problemet, utan också uppmärksamma kostnaderna för svälten och föreslå en lista med åtgärder som kan minska problemet avsevärt.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Jerome BAUCHET - jebauchet@gmail.com
 • Ersättare: Eric VANKELST - vankelsteric@hotmail.com
 • Övriga medlemmar: Konstantin HASSELBACH, Gianmaria RICCIARDI, Anders BERGBACK, Rozle REVEN, Nail KHAZENDAR
Webbplats: http://foodright.eu
Bilaga: Andra språk: EN ET HU FI IT LT LV MT NL RO SK SL BG DA DE EL ES PL CS HR PT
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  19/07/2018
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
 4. Inlämnat
 5. Besvarat