Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: „Uratujmy przed głodem 8% ludności Europy!”
Obecny status: Trwa zbieranie deklaracji
Termin: 19/07/2019
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2018)000002
Data rejestracji: 19/07/2018
Data publikacji tego tłumaczenia: 10/08/2018
Poprzyj
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Dostęp do żywności jest prawem zapisanym w Powszechnej deklaracji praw człowieka. W 2016 r. PKB Unii Europejskiej było na drugim miejscu w skali świata, a jednak Europa nie jest wolna od zjawiska, jakim jest głód.
Główne cele: Celem inicjatywy jest skłonienie rządów do zwalczania głodu, który nadal stanowi poważny problem. Szacuje się, że liczba obywateli UE, którzy cierpią z powodu niedoboru żywności, wynosi 46 mln (8 proc. ludności całej UE.). Liczba ta nie maleje. Inicjatywa nie tylko kładzie nacisk na odpowiedzialność rządów za zwalczanie tego problemu, ale również podkreśla koszty związane z głodem i obejmuje propozycje działań, które znacznie ograniczą ten problem.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Zdrowie publiczne i bezpieczeństwo żywności
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Jerome BAUCHET - jebauchet@gmail.com
 • Zastępca: Eric VANKELST - vankelsteric@hotmail.com
 • Inni członkowie: Konstantin HASSELBACH, Gianmaria RICCIARDI, Anders BERGBACK, Rozle REVEN, Nail KHAZENDAR
Strona internetowa: http://foodright.eu
Załącznik: Project proposal.pdf
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Postępy

 1. Zarejestrowano
  19/07/2018
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono