Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Novērsīsim badu 8 % Eiropas iedzīvotāju!
Pašreizējais statuss: Vākšana turpinās
Termiņš: 19/07/2019
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2018)000002
Reģistrācijas datums: 19/07/2018
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 10/08/2018
Atbalstīt
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Piekļuve pārtikai ir paredzēta Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā. Eiropas Savienības IKP 2016. gadā bija otrs lielākais pasaulē, taču ES joprojām pastāv arī bads.
Galvenie mērķi: Šīs iniciatīvas mērķis ir mudināt valdības atzīt bada problēmu, kas joprojām rada nopietnas bažas. Tiek lēsts, ka Eiropā no pārtikas trūkuma cieš 46 miljoni cilvēku (8 % no ES iedzīvotāju kopskaita), un šis skaits nemazinās. Iniciatīva uzsvērs ne tikai valdību atbildību izskaust šo problēmu, bet arī izgaismos ar badu saistīto izmaksu ietekmi un ierosinās virkni pasākumu, ar kuriem šo problēmu varētu būtiski samazināt.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: Sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Jerome BAUCHET - jebauchet@gmail.com
 • Vietnieks: Eric VANKELST - vankelsteric@hotmail.com
 • Citi locekļi: Konstantin HASSELBACH, Gianmaria RICCIARDI, Anders BERGBACK, Rozle REVEN, Nail KHAZENDAR
Tīmekļa vietne: http://foodright.eu
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti:

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  19/07/2018
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts