Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Vi är ett välkomnande EU – låt oss hjälpa till!
Nuvarande status: Namninsamling avslutad den 15/02/2019
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000001
Registreringsdatum: 15/02/2018
Översättningen publicerad den: 03/04/2018
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: EU-länderna har svårt att hantera migration. De flesta av oss vill hjälpa människor i nöd eftersom vi bryr oss. Miljontals människor har redan hjälpt till. Nu vill vi göra våra röster hörda. Låt oss bli ett välkomnande EU igen! Vi uppmanar Europeiska kommissionen att agera:
Viktigaste mål: 1. Medborgare i hela EU vill sponsra flyktingar så att de kan få ett tryggt hem och ett nytt liv. Vi vill att kommissionen ska ge direkt stöd till lokala grupper som hjälper flyktingar som har fått nationella visum. 2. Ingen ska åtalas eller bötfällas för att ha erbjudit humanitär hjälp eller skydd. Vi vill att kommissionen ska stoppa de regeringar som bestraffar volontärer. 3. Alla har rätt till en rättslig prövning. Vi vill att kommissionen ska garantera effektivare sätt och regler för att försvara alla som fallit offer för arbetskraftsexploatering eller kriminalitet i Europa och alla dem vars mänskliga rättigheter har kränkts vid våra gränser.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artiklarna 77.2 d, 78.2, 79.2 och 79.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Isabelle CHOPIN - isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu
 • Ersättare: Emma BONINO - emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu
 • Övriga medlemmar: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 15/12/2017

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
Migration Policy Group 02/10/2017 60 000

Totalt belopp: € 60 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  15/02/2018
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
  15/02/2019
 4. Inlämnat
 5. Besvarat