Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: We zijn een gastvrij Europa, laten we helpen!
Huidige stand van zaken: Verzamelen beëindigd op 15/02/2019
Registratienummer Commissie: ECI(2018)000001
Registratiedatum: 15/02/2018
Datum van publicatie van deze vertaling: 27/04/2018
Taal van registratie EN / Andere talen BG DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Overheden hebben moeite met de opvang van migranten. De meesten van ons willen mensen in nood helpen, want we zijn niet onverschillig. Miljoenen hebben al beslist om te helpen. Nu willen we gehoord worden. Laten we Europa weer gastvrij maken! Wij roepen de Europese Commissie op om maatregelen te nemen:
Belangrijkste doelen: 1. Burgers in heel Europa willen vluchtelingen een veilige thuishaven en een nieuw leven bieden. Wij willen dat de Commissie rechtstreekse steun verleent aan plaatselijke groepen die vluchtelingen helpen aan wie een nationaal visum is gegeven. 2. Niemand mag worden vervolgd of beboet voor het bieden van humanitaire hulp of onderdak. Wij willen dat de Commissie belet dat overheden vrijwilligers bestraffen. 3. Iedereen heeft recht op een rechtvaardige behandeling. Wij willen dat de Commissie zorgt voor doeltreffender manieren en regels om alle slachtoffers van arbeidsuitbuiting en criminaliteit in heel Europa en alle slachtoffers van mensenrechtenschendingen aan onze grenzen te verdedigen.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 77, lid 2, onder d), artikel 78, lid 2, en artikel 79, leden 2 en 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Isabelle CHOPIN - isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu
 • Plaatsvervanger: Emma BONINO - emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu
 • Andere leden: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 15/12/2017

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Migration Policy Group 02/10/2017 60.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 60.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  15/02/2018
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
  15/02/2019
 4. Ingediend
 5. Beantwoord