Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

 • RSS
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun sisältö on kokonaan kansalaisaloitteen järjestäjien vastuulla. Tekstit heijastavat ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä eikä niitä voi millään tapaa pitää Euroopan komission näkemyksinä. Komissio ei ole vastuussa mistään tämän sivun tietojen käytöstä.
Nimi: "We are a welcoming Europe" – antakaa Euroopan kansalaisten auttaa!
Aloitteen tila: Kerääminen päättynyt 15/02/2019
Komission rekisteröintinumero: ECI(2018)000001
Rekisteröintipäivä: 15/02/2018
Tämän käännöksen julkaisupäivä: 16/03/2018
Rekisteröintikieli: EN / Muut kieliversiot: BG DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SK SL SV
Komission päätös ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröimisestä: KOMISSION PÄÄTÖS
Aihe: Euroopan viranomaisilla vaikuttaa tällä hetkellä olevan suuria vaikeuksia muuttoliikkeen hallinnassa. Useimmat meistä Euroopan unionin kansalaisista haluaisimme auttaa hätää kärsiviä, koska me välitämme heistä ja heidän kohtaloistaan. Miljoonat ihmiset eri puolilla Eurooppaa ovat jo ryhtyneet toimiin avun antamiseksi tänne saapuville ihmisille. Nyt me haluamme saada äänemme kuuluviin. Tehdään yhdessä vieraanvaraisuudesta jälleen Euroopan kunnia-asia! Pyydämme Euroopan komissiota ryhtymään seuraaviin toimiin:
Päätavoitteet: 1. Kaikkialla Euroopan unionin alueella on kansalaisia, jotka haluavat tarjota pakolaisille tukensa, että nämä voisivat saada turvallisen paikan missä asua ja aloittaa uuden elämän Euroopassa. Vaadimme komissiota antamaa suoraa tukea paikallistason ryhmille, jotka ovat halukkaita tukemaan pakolaisia joille on myönnetty oleskelulupa. 2. Ketään ei pidä asettaa syytteeseen tai rangaista humanitaarisen avun tai suojan antamisesta ihmisille. Komission on vaadittava valtioita, jotka rankaisevat pakolaisia auttavia tahoja, lopettamaan rankaiseminen. 3. Kaikilla on oikeus oikeusturvaan. Komission on taattava tehokkaammat keinot ja säännöt, joilla voidaan puolustaa työvoimana hyväksikäytön kohteeksi joutuneita uhreja ja rikosten uhreja kaikkialla EU:ssa, sekä ihmisoikeusloukkausten uhreja EU:n ulkorajoilla.
Perussopimusten kohdat, joihin aloite järjestäjien mukaan perustuu: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan d alakohta, 78 artiklan 2 kohta sekä 79 artiklan 2 ja 4 kohta
Järjestäjät / kansalaistoimikunnan jäsenet:
 • Edustaja: Isabelle CHOPIN - isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu
 • Varaedustaja: Emma BONINO - emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu
 • Muut jäsenet: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
Liite: Muut kieliversiot: EN
Säädösluonnos:
Tuki- ja rahoituslähteet:

Päivitetty viimeksi: 15/12/2017

Rahoittajan nimi Päivämäärä[1] Määrä euroina[2]
Migration Policy Group 02/10/2017 60 000

Tuen ja rahoituksen määrä yhteensä: € 60 000
[1]
Tuen vastaanottopäivä; jos kyseessä on muu kuin rahallinen tuki, ilmoita luontoissuorituksen alkamispäivä
[2]
Annetun rahoituksen tosiasiallinen määrä tai luontoissuorituksen arvioitu arvo

Aloitteen käsittelyn eteneminen

 1. Rekisteröity
  15/02/2018
 2. Kerääminen meneillään
 3. Tuenilmausten keruu päättynyt
  15/02/2019
 4. Toimitettu komissiolle ja vahvistettu
 5. Vastattu