Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Ние сме гостоприемна Европа, искаме да помогнем!
Настоящ статус: Събирането на изявления е приключило на 15/02/2019
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2018)000001
Дата на регистрация: 15/02/2018
Дата на публикуване на този превод: 20/03/2018
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Правителствата ни полагат огромни усилия за управление на миграцията. Повечето от нас искат да помогнат на хората в нужда, тъй като ни е грижа за тях. Милиони хора предоставиха помощта си. Сега искаме да бъдем чути. Нека докажем отново, че заслужаваме да се наричаме „Гостоприемна Европа“! Призоваваме Европейската комисия да предприеме действия:
Основни цели: 1. Граждани от цяла Европа искат да спонсорират бежанци, за да им предложат безопасен дом и нов живот. Искаме Комисията да подпомага пряко местни групи, които помагат на бежанците, получили национални визи. 2. Никой не трябва да бъде преследван или глобяван за това, че предлага хуманитарна помощ или подслон. Искаме Комисията да възпре правителствата, които наказват доброволците. 3. Всеки има право на правосъдие. Искаме от Комисията да гарантира по-ефективни начини и правила за защита на всички жертви на трудова експлоатация и престъпления в Европа и всички жертви на нарушения на правата на човека по нашите граници.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 77, параграф 2, буква г), член 78, параграф 2, и член 79, параграфи 2 и 4 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС)
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Isabelle CHOPIN - isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu
 • Заместник: Emma BONINO - emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu
 • Други членове: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
Приложение: Други достъпни езици: EN
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 15/12/2017

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Migration Policy Group 02/10/2017 60 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 60 000
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  15/02/2018
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  15/02/2019
 4. Внесена
 5. Получила отговор