Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Sme pohostinná Európa a chceme pomáhať!
Aktuálny status: Zber ukončený 15/02/2019
Komisné registračné číslo: ECI(2018)000001
Dátum registrácie: 15/02/2018
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 16/03/2018
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG DE EL EN ES FI FR HR HU IT NL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Štáty sa snažia vysporiadať s migráciou. Väčšina z nás chce ľuďom v núdzi pomôcť, pretože nám nie sú ľahostajní. Na pomoc nás už prišli milióny. Teraz chceme, aby o nás bolo počuť. Nech sa Európa stane znovu pohostinná. Vyzývame Európsku komisiu, aby konala:
Hlavné ciele: 1. Občania v celej Európe chcú finančne prispieť aby tu utečenci mohli nájsť bezpečný domov a nový život. Chceme, aby Komisia poskytla priamu podporu miestnym skupinám pomáhajúcim utečencom, ktorým boli udelené vnútroštátne víza. 2. Nikto by nemal byť stíhaný alebo sankcionovaný za to, že ponúka humanitárnu pomoc alebo prístrešok. Chceme, aby Komisia zastavila vlády, ktoré trestajú dobrovoľníkov. 3. Každý má právo na spravodlivosť. Chceme, aby Komisia garantovala účinnejšie spôsoby a pravidlá na ochranu všetkých obetí pracovného vykorisťovania a trestnej činnosti v celej Európe a všetkých obetí porušovania ľudských práv na našich hraniciach.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 77 ods. 2 písm. d), článok 78 ods. 2) a článok 79 ods. 2) a 4) Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ)
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Isabelle CHOPIN - isabelle.chopin@weareawelcomingeurope.eu
 • Náhradník: Emma BONINO - emma.bonino@weareawelcomingeurope.eu
 • Ďalší členovia: Anna TERRÓN, András KOVÁCS, Zuzana STEVULOVA, Serge-Arno KLÜMPER, Nora Helena REPO
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 15/12/2017

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Migration Policy Group 02/10/2017 60 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 60 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  15/02/2018
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  15/02/2019
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie