Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Stoppa extremism
Current status: Collection closed on 12/06/2018
Commission registration number: ECI(2017)000007
Date of registration: 12/06/2017
Date of publication of this translation: 08/09/2017
Registration language: DE / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Vi uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning som ska hindra de negativa följderna av extremism, framför allt för den inre marknaden.
Main objectives: I enlighet med de föreslagna bestämmelserna i unionslagstiftningen ska medlemsstaterna använda sig av 1) positiv motivation för att se till att extremism på den inre marknaden identifieras och undanröjs, 2) öppenhet för att göra det enkelt för alla privatpersoner och företag att identifiera (ekonomiskt) stöd för extremism samt 3) arbetsrätten och bestämmelser om ersättning för att bekämpa extremism på den inre marknaden på ett effektivt sätt.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artiklarna 114, 153 och 325 i EUF-fördraget
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Seyran ATEŞ - post@seyranates.de
 • Substitute: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Other members: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Annex:
Draft legal act: Other languages available: DE
Sources of support and funding:

Last update: 18/06/2018

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10,000
Seyran Ates 29/06/2017 10,000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77,489
Michael Laubsch 01/08/2017 43,700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20,000
Walter Schnauder 18/12/2017 20,800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40,000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20,000

Total amount of support and funding: €241,989
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  12/06/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  12/06/2018
 4. Submitted
 5. Answered