Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Låt oss minska de löneskillnader och ekonomiska skillnader som splittrar EU!
Nuvarande status: Namninsamling avslutad den 22/05/2018
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2017)000006
Registreringsdatum: 22/05/2017
Översättningen publicerad den: 26/07/2017
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Rättsakter som tydligt visar EU:s avsikt att avskaffa löneojämlikheterna mellan medlemsstaterna och som i detta syfte möjliggör en effektivare sammanhållning mellan dessa stater.
Viktigaste mål: På grund av betydande löneskillnader är arbetstagarnas rörlighet enkelriktad. En massiv utvandring leder till att de mindre gynnade medlemsstaterna hamnar ännu mer på efterkälken. Samtidigt betraktar de rikare medlemsstaterna en massiv tillströmning av arbetstagare som ett intrång i deras intressen, vilket splittrar EU. EU måste tydligt visa sin avsikt att avskaffa de löneojämlikheter som påverkar den fria rörligheten för arbetstagare, för vilket EU behöver en effektivare sammanhållning för att trygga sin överlevnad.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 3.1–4 och 3.6 i EU-fördraget; ingressen, artiklarna 174, 2.3, 8 och 45.1 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Ersättare: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Övriga medlemmar: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Initiativets gång

 1. Registrering
  22/05/2017
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
  22/05/2018
 4. Inlämnat
 5. Besvarat