Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Låt oss minska de löneskillnader och ekonomiska skillnader som splittrar EU!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Rättsakter som tydligt visar EU:s avsikt att avskaffa löneojämlikheterna mellan medlemsstaterna och som i detta syfte möjliggör en effektivare sammanhållning mellan dessa stater.
Main objectives: På grund av betydande löneskillnader är arbetstagarnas rörlighet enkelriktad. En massiv utvandring leder till att de mindre gynnade medlemsstaterna hamnar ännu mer på efterkälken. Samtidigt betraktar de rikare medlemsstaterna en massiv tillströmning av arbetstagare som ett intrång i deras intressen, vilket splittrar EU. EU måste tydligt visa sin avsikt att avskaffa de löneojämlikheter som påverkar den fria rörligheten för arbetstagare, för vilket EU behöver en effektivare sammanhållning för att trygga sin överlevnad.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Artikel 3.1–4 och 3.6 i EU-fördraget; ingressen, artiklarna 174, 2.3, 8 och 45.1 i EUF-fördraget
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered