Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Zmanjšajmo razlike v plačah in ekonomske razlike, ki razdvajajo EU!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Pravni akti, ki jasno ponazarjajo namero EU, da odpravi razlike v plačah med državami članicami, in ki v ta namen omogočajo večjo kohezijo med državami.
Main objectives: Zaradi precejšnjih razlik v plačah je pretok delavcev zgolj enosmeren. Masovno odseljevanje iz manj razvitih držav članic povzroča, da te še bolj zaostajajo. Bogatejše države članice pa se soočajo z masovnim priseljevanjem delavcev, ki ga dojemajo kot grožnjo svojim interesom, vse to pa razdvaja EU. EU mora jasno pokazati, da namerava odpraviti razlike v plačah, ki vplivajo na prosti pretok delavcev, v ta namen pa potrebuje večjo kohezijo, ki ji bo zagotovila preživetje.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Člen 3(1–4)(6) PEU ter preambula in členi 174, 2(3), 8, 45(1) PDEU.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered