Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Znížme mzdové a hospodárske rozdiely, ktoré rozdeľujú EÚ!
Aktuálny status: Zber ukončený 22/05/2018
Komisné registračné číslo: ECI(2017)000006
Dátum registrácie: 22/05/2017
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 26/07/2017
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Právne akty, ktoré jasne poukazujú na zámer EÚ odstrániť mzdové nerovnosti medzi členskými štátmi a na dosiahnutie tohto cieľa počítajú s účinnejšou súdržnosťou týchto štátov.
Hlavné ciele: Z dôvodu výrazných mzdových rozdielov je pohyb pracovníkov jednosmerný. Rozsiahla emigrácia vedie k ešte väčšiemu zaostávaniu znevýhodnených členských štátov. Na druhej strane pociťujú bohatšie členské štáty masívny prílev pracovníkov ako narušenie svojich záujmov, čo EÚ rozdeľuje. EÚ musí jasne poukázať na svoj zámer odstrániť mzdové nerovnosti, ktoré ovplyvňujú voľný pohyb pracovníkov a kvôli ktorým EÚ potrebuje účinnejšiu súdržnosť, aby zabezpečila svoje prežitie.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 3 ods. 1 – 4 a 6 ZFEÚ; preambula, článok 174, článok 2 ods. 3, článok 8, článok 45 ods. 1 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Náhradník: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Ďalší členovia: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Webová lokalita: http://wageunion.eu/
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  22/05/2017
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  22/05/2018
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie