Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Znížme mzdové a hospodárske rozdiely, ktoré rozdeľujú EÚ!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Právne akty, ktoré jasne poukazujú na zámer EÚ odstrániť mzdové nerovnosti medzi členskými štátmi a na dosiahnutie tohto cieľa počítajú s účinnejšou súdržnosťou týchto štátov.
Main objectives: Z dôvodu výrazných mzdových rozdielov je pohyb pracovníkov jednosmerný. Rozsiahla emigrácia vedie k ešte väčšiemu zaostávaniu znevýhodnených členských štátov. Na druhej strane pociťujú bohatšie členské štáty masívny prílev pracovníkov ako narušenie svojich záujmov, čo EÚ rozdeľuje. EÚ musí jasne poukázať na svoj zámer odstrániť mzdové nerovnosti, ktoré ovplyvňujú voľný pohyb pracovníkov a kvôli ktorým EÚ potrebuje účinnejšiu súdržnosť, aby zabezpečila svoje prežitie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Článok 3 ods. 1 – 4 a 6 ZFEÚ; preambula, článok 174, článok 2 ods. 3, článok 8, článok 45 ods. 1 ZFEÚ
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered