Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Zmniejszmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Akty prawne, które świadczą o wyraźnym unijnym zamiarze wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy państwami członkowskimi i które umożliwiają w tym celu bardziej skuteczne osiąganie spójności pomiędzy tymi państwami
Main objectives: Z powodu znacznej rozpiętości płac pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, że państwom członkowskim, które znajdują się w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednocześnie zamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w UE. UE powinna jasno dowieść, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników; w tym celu potrzebuje skuteczniejszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Art. 3 ust. 1–4 i 6 TUE; preambuła, art. 174, art. 2 ust. 3, art. 8 i art. 45 ust. 1 TFUE
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered