Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Werken aan het terugdringen van de economische en loonverschillen die de EU verscheuren
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Rechtshandelingen die duidelijk blijk geven van de wil van de EU om loonongelijkheid tussen lidstaten af te schaffen en die, met het oog daarop, een meer doeltreffende cohesie tussen deze landen mogelijk maken.
Main objectives: Vanwege aanzienlijke loonverschillen verloopt het verkeer van werknemers in één richting. Als gevolg van massale emigratie raken minder fortuinlijke lidstaten nog verder achterop. De rijkere lidstaten ervaren een massale instroom van werknemers als indruisend tegen hun belangen. Deze situatie verscheurt de EU. De EU moet duidelijk blijk geven van haar wil een einde te maken aan loonongelijkheden die het vrije verkeer van werknemers verstoren. Om dat doel te bereiken en om haar voortbestaan te verzekeren, moet de EU werk maken van een meer doeltreffende cohesie.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: § 1-4, 6 van art. 3 VEU; preambule, art 174, § 3 van art 2, art 8, § 1 van art 45 VWEU
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered