Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Ejja nnaqqsu d-differenzi fil-pagi u dawk ekonomiċi li jistgħu jġibu firda fl-UE!
Status kurrenti: Il-ġbir għalaq f'din id-data 22/05/2018
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2017)000006
Data tar-reġistrazzjoni: 22/05/2017
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 26/07/2017
Lingwa tar-reġistrazzjoni: EN / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Atti legali li juru b’mod ċar l-intenzjoni tal-UE li telimina l-inugwaljanzi fil-pagi bejn l-Istati Membri u li – sabiex jinkiseb dan l-għan – jippermettu għal koeżjoni aktar effiċjenti ta’ dawn l-istati.
Għanijiet ewlenin: Minħabba d-differenzi sinifikanti fil-pagi, il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa f’direzzjoni unika. Il-migrazzjoni massiva twassal biex Stati Membri żvantaġġati jaqgħu aktar lura. Sadanittant, Stati Membri aktar sinjuri jesperjenzaw influss massiv ta’ ħaddiema bħala ndħil fuq l-interessi tagħhom, li jġib firda fl-UE. Jeħtieġ li l-UE turi b’mod ċar l-intenzjoni tagħha li telimina l-inugwaljanzi fil-pagi li jaffettwaw il-moviment liberu tal-ħaddiema li għal dan l-UE teħtieġ koeżjoni iktar effiċjenti biex tiggarantixxi s-sopravivenza tagħha.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: § 1-4, 6 ta’ Art. 3 tat-TUE; Preambolu, Art 174, § 3 ta’ Art 2, Art 8, § 1 ta’ Art 45 tat-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Sostitut: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Membri oħrajn: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: EN
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  22/05/2017
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
  22/05/2018
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba