Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Ejja nnaqqsu d-differenzi fil-pagi u dawk ekonomiċi li jistgħu jġibu firda fl-UE!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Atti legali li juru b’mod ċar l-intenzjoni tal-UE li telimina l-inugwaljanzi fil-pagi bejn l-Istati Membri u li – sabiex jinkiseb dan l-għan – jippermettu għal koeżjoni aktar effiċjenti ta’ dawn l-istati.
Main objectives: Minħabba d-differenzi sinifikanti fil-pagi, il-moviment liberu tal-ħaddiema huwa f’direzzjoni unika. Il-migrazzjoni massiva twassal biex Stati Membri żvantaġġati jaqgħu aktar lura. Sadanittant, Stati Membri aktar sinjuri jesperjenzaw influss massiv ta’ ħaddiema bħala ndħil fuq l-interessi tagħhom, li jġib firda fl-UE. Jeħtieġ li l-UE turi b’mod ċar l-intenzjoni tagħha li telimina l-inugwaljanzi fil-pagi li jaffettwaw il-moviment liberu tal-ħaddiema li għal dan l-UE teħtieġ koeżjoni iktar effiċjenti biex tiggarantixxi s-sopravivenza tagħha.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: § 1-4, 6 ta’ Art. 3 tat-TUE; Preambolu, Art 174, § 3 ta’ Art 2, Art 8, § 1 ta’ Art 45 tat-TFUE
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered