Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Samazināsim darba samaksas un ekonomiskās atšķirības, kas šķeļ Eiropas Savienību!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Tiesību akti, kas nepārprotami liecina par ES nodomu likvidēt darba samaksas atšķirības dalībvalstīs un kas — lai sasniegtu šo mērķi — sekmē minēto valstu efektīvāku kohēziju.
Main objectives: Darba samaksas ievērojamu atšķirību dēļ darba ņēmēju pārvietošanās notiek vienā virzienā. Masveida emigrācijas rezultātā mazāk attīstītās dalībvalstis atpaliek vēl vairāk. Tikmēr bagātākajās dalībvalstīs darba ņēmēju lielais pieplūdums negatīvi ietekmē šo dalībvalstu intereses, šādi šķeļot ES. ES ir skaidri jāpauž nodoms likvidēt darba samaksas atšķirības, kas ietekmē darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, un, lai to panāktu un nodrošinātu savu izdzīvošanu, ES ir vajadzīga efektīvāka kohēzija.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: LES 6. panta 1.–4. punkts; LESD Preambula, 174. pants, 2. panta 3. punkts, 8. pants, 45. panta 1. punkts
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered