Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: EU:ta hajottavia taloudellisia ja palkkaeroja on vähennettävä
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Säädökset, jotka osoittavat selvästi EU:n aikomuksen poistaa jäsenvaltioiden väliset palkkaerot ja jotka mahdollistavat näiden valtioiden tiiviimmän koheesion tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Main objectives: Työntekijöiden liikkuvuus on merkittävien palkkaerojen vuoksi yksisuuntaista. Massiivisen maastamuuton seurauksena epäsuotuisammassa asemassa olevat jäsenvaltiot jäävät entistä enemmän jälkeen. Samalla rikkaammat jäsenvaltiot ovat työntekijöiden joukkomuuton kohteena ja kokevat sen tunkeutumisena omien etujensa piiriin, mikä hajottaa EU:ta. EU:n on osoitettava selvästi aikomuksensa poistaa palkkaerot, jotka vaikuttavat työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Tätä varten EU tarvitsee tiiviimpää koheesiota varmistaakseen oman henkiinjäämisensä.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1–4 ja 6 kohta; Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen johdanto-osa sekä 174 artikla, 2 artiklan 3 kohta, 8 artikla ja 45 artiklan 1 kohta.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered