Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: ELi lõhki rebivaid majanduslikke ja palgalõhesid tuleb vähendada!
Praegune staatus: Kogumine lõpetatud 22/05/2018
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2017)000006
Registreerimise kuupäev: 22/05/2017
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 26/07/2017
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Õigusaktid, mis väljendavad selgelt ELi kavatsust kaotada liikmesriikide vahel palgalõhe ning mis selle eesmärgi saavutamiseks võimaldavad kõnealuste riikide vahel tõhusamat ühtekuuluvust.
Peamised eesmärgid: Märkimisväärse palgalõhe tõttu on töötajate liikumine ühesuunaline. Massilise väljarände tulemusena jäävad vähem soodsad liikmesriigid oma arengus veelgi enam maha. Rikkamad liikmesriigid tajuvad samal ajal töötajate massilist sissevoolu oma huvide rikkumisena, mis ELi lõhki rebib. EL peab selgelt väljendama oma kavatsust kaotada töötajate vaba liikumist mõjutav palgalõhe. Selle saavutamiseks vajab EL tõhusamat ühtekuuluvust, millega tagada oma ellujäämine.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: ELi lepingu artikli 3 lõiked 1–4 ja 6; ELi toimimise lepingu preambul, artikkel 174, artikli 2 lõige 3, artikkel 8 ja artikli 45 lõige 1
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Asendaja: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Teised liikmed: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  22/05/2017
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
  22/05/2018
 4. Esitatud
 5. Vastatud