Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: ELi lõhki rebivaid majanduslikke ja palgalõhesid tuleb vähendada!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Õigusaktid, mis väljendavad selgelt ELi kavatsust kaotada liikmesriikide vahel palgalõhe ning mis selle eesmärgi saavutamiseks võimaldavad kõnealuste riikide vahel tõhusamat ühtekuuluvust.
Main objectives: Märkimisväärse palgalõhe tõttu on töötajate liikumine ühesuunaline. Massilise väljarände tulemusena jäävad vähem soodsad liikmesriigid oma arengus veelgi enam maha. Rikkamad liikmesriigid tajuvad samal ajal töötajate massilist sissevoolu oma huvide rikkumisena, mis ELi lõhki rebib. EL peab selgelt väljendama oma kavatsust kaotada töötajate vaba liikumist mõjutav palgalõhe. Selle saavutamiseks vajab EL tõhusamat ühtekuuluvust, millega tagada oma ellujäämine.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: ELi lepingu artikli 3 lõiked 1–4 ja 6; ELi toimimise lepingu preambul, artikkel 174, artikli 2 lõige 3, artikkel 8 ja artikli 45 lõige 1
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered