Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Lad os reducere de lønmæssige og økonomiske forskelle, der splitter EU ad!
Nuværende status: Indsamling afsluttet den 22/05/2018
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2017)000006
Registreringsdato: 22/05/2017
Oversættelse offentliggjort den: 26/07/2017
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Retsakter, der tydeligt påviser EU's vilje til at fjerne lønuligheder medlemsstaterne imellem, og som med dette mål for øje muliggør en mere effektiv samhørighed blandt medlemsstaterne.
Vigtigste målsætninger: Som følge af betydelige lønforskelle bevæger strømmen af arbejdstagere sig udelukkende i én retning. Denne massive udvandring fører til, at ugunstigt stillede medlemsstater sakker endnu længere bagud. Samtidig betragter de rige medlemsstater en massiv tilstrømning af arbejdstagere som en trussel mod deres interesser. EU er nødt til tydeligt at vise sin vilje til at fjerne de lønforskelle, der påvirker arbejdstageres frie bevægelighed, og EU har behov for større samhørighed for at sikre sin overlevelse.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: EU-traktatens artikel 3, stk. 1-4 og 6; EUF-traktatens præambel, artikel 174, artikel 2, stk. 3, artikel 8 og artikel 45, stk. 1.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Stedfortræder: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Øvrige medlemmer: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Initiativets forløb

 1. Registreret
  22/05/2017
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
  22/05/2018
 4. Indgivet
 5. Besvaret