Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Lad os reducere de lønmæssige og økonomiske forskelle, der splitter EU ad!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Retsakter, der tydeligt påviser EU's vilje til at fjerne lønuligheder medlemsstaterne imellem, og som med dette mål for øje muliggør en mere effektiv samhørighed blandt medlemsstaterne.
Main objectives: Som følge af betydelige lønforskelle bevæger strømmen af arbejdstagere sig udelukkende i én retning. Denne massive udvandring fører til, at ugunstigt stillede medlemsstater sakker endnu længere bagud. Samtidig betragter de rige medlemsstater en massiv tilstrømning af arbejdstagere som en trussel mod deres interesser. EU er nødt til tydeligt at vise sin vilje til at fjerne de lønforskelle, der påvirker arbejdstageres frie bevægelighed, og EU har behov for større samhørighed for at sikre sin overlevelse.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: EU-traktatens artikel 3, stk. 1-4 og 6; EUF-traktatens præambel, artikel 174, artikel 2, stk. 3, artikel 8 og artikel 45, stk. 1.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered