Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Omezme mzdové a ekonomické rozdíly, které EU vnitřně rozdělují!
Current status: Collection closed on 22/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000006
Date of registration: 22/05/2017
Date of publication of this translation: 26/07/2017
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: COMMISSION DECISION
Subject-matter: Právní akty, které jasně dokládají záměr EU odstranit mzdovou nerovnost mezi členskými státy a které za účelem dosažení tohoto cíle umožňují větší soudržnost těchto států.
Main objectives: Vzhledem k významným rozdílům ve mzdách je pohyb pracovníků jednosměrný. Masivní emigrace vede k tomu, že méně oblíbené členské státy ještě více zaostávají. Pro bohatší členské státy masivní příliv pracovníků zase znamená zásah do jejich zájmů, což EU vnitřně rozděluje. EU musí jasně ukázat svůj záměr odstranit mzdovou nerovnost, která volný pohyb pracovníků ovlivňuje, k čemuž potřebuje větší soudržnost, aby si zajistila přežití.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Čl. 3 odst. 1–4 a 6 SFEU; preambule, článek 174, čl. 2 odst. 3, článek 8, čl. 45 odst. 1 SFEU
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Substitute: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Other members: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Annex: Other languages available: EN
Draft legal act:
Sources of support and funding:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Initiative progress

 1. Registered
  22/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
  22/05/2018
 4. Submitted
 5. Answered