Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Zmniejszmy różnice w wynagrodzeniach i nierówności ekonomiczne, które dzielą UE!
Obecny status: Zbieranie deklaracji zakończono 22/05/2018
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2017)000006
Data rejestracji: 22/05/2017
Data publikacji tego tłumaczenia: 26/07/2017
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Akty prawne, które świadczą o wyraźnym unijnym zamiarze wyeliminowania różnic w wynagrodzeniach pomiędzy państwami członkowskimi i które umożliwiają w tym celu bardziej skuteczne osiąganie spójności pomiędzy tymi państwami
Główne cele: Z powodu znacznej rozpiętości płac pracownicy przemieszczają się w jednym kierunku. Masowa emigracja prowadzi do tego, że państwom członkowskim, które znajdują się w gorszej sytuacji, jeszcze trudniej jest nadrobić zaległości. Jednocześnie zamożniejsze państwa członkowskie borykają się z masowym napływem pracowników, co narusza ich interesy i prowadzi do podziałów wewnętrznych w UE. UE powinna jasno dowieść, że zamierza wyeliminować nierówności w wynagrodzeniach, które mają wpływ na swobodny przepływ pracowników; w tym celu potrzebuje skuteczniejszej polityki spójności, aby zapewnić swoje przetrwanie.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 3 ust. 1–4 i 6 TUE; preambuła, art. 174, art. 2 ust. 3, art. 8 i art. 45 ust. 1 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Zastępca: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Inni członkowie: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Strona internetowa: http://wageunion.eu/
Załącznik: Inne dostępne języki: EN
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:
Data protection officer: DPOSurname DPOName, DPOEmail

Postępy

 1. Zarejestrowano
  22/05/2017
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  22/05/2018
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono