Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Werken aan het terugdringen van de economische en loonverschillen die de EU verscheuren
Huidige stand van zaken: Verzamelen beëindigd op 22/05/2018
Registratienummer Commissie: ECI(2017)000006
Registratiedatum: 22/05/2017
Datum van publicatie van deze vertaling: 26/07/2017
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Rechtshandelingen die duidelijk blijk geven van de wil van de EU om loonongelijkheid tussen lidstaten af te schaffen en die, met het oog daarop, een meer doeltreffende cohesie tussen deze landen mogelijk maken.
Belangrijkste doelen: Vanwege aanzienlijke loonverschillen verloopt het verkeer van werknemers in één richting. Als gevolg van massale emigratie raken minder fortuinlijke lidstaten nog verder achterop. De rijkere lidstaten ervaren een massale instroom van werknemers als indruisend tegen hun belangen. Deze situatie verscheurt de EU. De EU moet duidelijk blijk geven van haar wil een einde te maken aan loonongelijkheden die het vrije verkeer van werknemers verstoren. Om dat doel te bereiken en om haar voortbestaan te verzekeren, moet de EU werk maken van een meer doeltreffende cohesie.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: § 1-4, 6 van art. 3 VEU; preambule, art 174, § 3 van art 2, art 8, § 1 van art 45 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Plaatsvervanger: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Andere leden: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  22/05/2017
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
  22/05/2018
 4. Ingediend
 5. Beantwoord