Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

 • RSS
Vastuuvapauslauseke: Tämän sivun sisältö on kokonaan kansalaisaloitteen järjestäjien vastuulla. Tekstit heijastavat ainoastaan tekijöidensä näkemyksiä eikä niitä voi millään tapaa pitää Euroopan komission näkemyksinä. Komissio ei ole vastuussa mistään tämän sivun tietojen käytöstä.
Nimi: EU:ta hajottavia taloudellisia ja palkkaeroja on vähennettävä
Aloitteen tila: Kerääminen päättynyt 22/05/2018
Komission rekisteröintinumero: ECI(2017)000006
Rekisteröintipäivä: 22/05/2017
Tämän käännöksen julkaisupäivä: 26/07/2017
Rekisteröintikieli: EN / Muut kieliversiot: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komission päätös ehdotetun kansalaisaloitteen rekisteröimisestä: KOMISSION PÄÄTÖS
Aihe: Säädökset, jotka osoittavat selvästi EU:n aikomuksen poistaa jäsenvaltioiden väliset palkkaerot ja jotka mahdollistavat näiden valtioiden tiiviimmän koheesion tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Päätavoitteet: Työntekijöiden liikkuvuus on merkittävien palkkaerojen vuoksi yksisuuntaista. Massiivisen maastamuuton seurauksena epäsuotuisammassa asemassa olevat jäsenvaltiot jäävät entistä enemmän jälkeen. Samalla rikkaammat jäsenvaltiot ovat työntekijöiden joukkomuuton kohteena ja kokevat sen tunkeutumisena omien etujensa piiriin, mikä hajottaa EU:ta. EU:n on osoitettava selvästi aikomuksensa poistaa palkkaerot, jotka vaikuttavat työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Tätä varten EU tarvitsee tiiviimpää koheesiota varmistaakseen oman henkiinjäämisensä.
Perussopimusten kohdat, joihin aloite järjestäjien mukaan perustuu: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 1–4 ja 6 kohta; Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen johdanto-osa sekä 174 artikla, 2 artiklan 3 kohta, 8 artikla ja 45 artiklan 1 kohta.
Järjestäjät / kansalaistoimikunnan jäsenet:
 • Edustaja: Márton GYÖNGYÖSI - gyongyosi.marton@parlament.hu
 • Varaedustaja: Jaak MADISON - jaak.madison@riigikogu.ee
 • Muut jäsenet: Dragoș TÎRNOVEANU, Frano ČIRKO, Mihail PETROV, Paweł GAWLUK, Konstantīns PUPURS (22/05/2017-10/09/2017), Péter PALLÉR (10/09/2017-22/05/2018)
Verkkosivusto: http://wageunion.eu/
Liite: Muut kieliversiot: EN
Säädösluonnos:
Tuki- ja rahoituslähteet:

Aloitteen käsittelyn eteneminen

 1. Rekisteröity
  22/05/2017
 2. Kerääminen meneillään
 3. Tuenilmausten keruu päättynyt
  22/05/2018
 4. Toimitettu komissiolle ja vahvistettu
 5. Vastattu