Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Behållande av EU-medborgarskap
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Commission Decision on the registration of the proposed citizens' initiative: Other languages available: EN
Subject-matter: Behållande av EU-medborgarskap som erhållits enligt fördragen
Main objectives: I syfte att upprätthålla EU-medborgares rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier på villkor som säkerställer de objektiva villkoren frihet och värdighet (direktiv 2004/38/EG) och att skydda EU-medborgarna från att användas som förhandlingsobjekt inom ramen för förhandlingarna enligt artikel 50 i EU-fördraget uppmanas kommissionen att lägga fram ett förslag om behållande av rätten till EU-medborgarskap för alla personer som redan utövat sin rätt till fri rörlighet innan en medlemsstat utträder ur unionen och för alla medborgare i ett land som utträder ur unionen vilka vill behålla sin status som EU-medborgare.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Direktiv 2004/38/EG, artiklarna 12, 18, 40, 44 och 52 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/01/2018

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2,808

Total amount of support and funding: €2,808
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered