Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Utrzymanie obywatelstwa europejskiego
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Utrzymanie europejskiego obywatelstwa przyznanego na mocy traktatów
Main objectives: By zapewnić prawo obywateli UE do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich na obiektywnych warunkach wolności i godności (dyrektywa 2004/38/WE), a także nie dopuścić do tego, by obywatele UE stali się kartą przetargową w negocjacjach na mocy art. 50 TUE, zwraca się do Komisji o przedłożenie propozycji utrzymania prawa do obywatelstwa UE dla tych wszystkich osób, które skorzystały już z prawa do swobodnego przemieszczania się przed opuszczeniem UE przez państwo członkowskie i dla tych obywateli występującego państwa członkowskiego, którzy pragną utrzymać swój status obywateli UE.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Dyrektywa 2004/38/EC, Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, art. 12, 18, 40, 44 i 52.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Last update: 15/01/2018

Name of sponsor Date[1] Amount in EUR[2]
Mark Constantine 04/01/2018 2,808

Total amount of support and funding: €2,808
[1]
Date when the contribution was received. In case of in kind contributions, date when the in kind contribution started.
[2]
Actual amount of funding provided or estimated value of in kind contribution.

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered