Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Behoud van Europees burgerschap
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Behoud van Europees burgerschap zoals verleend door de Verdragen
Main objectives: De burgers van de Unie moeten hun recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten onder objectieve voorwaarden van vrijheid en waardigheid (Richtlijn 2004/38/EG) behouden, en mogen tijdens de onderhandelingen in het kader van artikel 50 VEU niet als wisselgeld worden gebruikt. Tegen deze achtergrond wordt de Commissie verzocht een voorstel in te dienen dat gericht is op instandhouding van de EU-burgerschapsrechten voor al degenen die al vóór het vertrek van een lidstaat uit de Unie gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij verkeer, en voor de onderdanen van een uit de EU vertrekkend land die hun status als burgers van de Unie willen behouden.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Richtlijn 2004/38/EG; Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, artikelen 12, 18, 40, 44 en 52.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered