Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Europos pilietybės išsaugojimas
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Pagal Sutartis suteiktos Europos pilietybės išsaugojimas
Main objectives: Siekiant užtikrinti Sąjungos piliečių teisę laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, jei ta teise naudojamasi pagal objektyvius laisvės ir orumo reikalavimus (Direktyva 2004/38/EB), ir apsaugoti Sąjungos piliečius, kad vykdant derybas pagal ES sutarties 50 straipsnį jais nebūtų naudojamasi kaip derybų įrankiais, Komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl visų asmenų, kurie dar prieš valstybės narės išstojimą iš Sąjungos pasinaudojo savo teise laisvai judėti, ir tų išstojančios valstybės piliečių, kurie nori išlaikyti savo Sąjungos piliečio statusą, ES pilietybės teisių išsaugojimo.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Direktyva 2004/38/EB, Europos bendrijos steigimo sutarties 12, 18, 40, 44 ir 52 straipsniai.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered