Navigation path

Home Contact Sitemap

About the citizens' initiative

Find an initiative

Organise an initiative

More information

 • RSS
Disclaimer: The contents of this page are the sole responsibility of the organisers of the initiatives. The texts reflect solely the views of their authors and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. The Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Title: Euroopan kansalaisuuden säilyttäminen
Current status: Collection ongoing
Deadline: 02/05/2018
Commission registration number: ECI(2017)000005
Date of registration: 02/05/2017
Date of publication of this translation: 04/05/2017
Support
Registration language: EN / Other languages available: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
COMMISSION DECISION on the proposed citizens' initiative*: Other languages available: EN

*In the language selected by the organisers in the registration form.

Subject-matter: Perussopimusten mukaisen Euroopan kansalaisuuden säilyttäminen
Main objectives: Jotta voidaan vaalia unionin kansalaisten oikeutta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella vapauden ja ihmisarvon osalta objektiivisten edellytysten mukaisesti (direktiivi 2004/38/EY) ja suojella unionin kansalaisia siltä, että heitä käytetään pelinappuloina EU:sta tehdyn sopimuksen 50 nojalla käynnistetyissä neuvotteluissa, pyydetään komissiota esittämään ehdotus EU:n kansalaisuuteen kuuluvien oikeuksien säilyttämisestä kaikkien niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat käyttäneet liikkumisvapautta ennen kuin jäsenvaltio on eronnut unionista, ja kaikkien niiden eroavan valtion kansalaisten kohdalla, jotka haluavat säilyttää asemansa unionin kansalaisina.
Provisions of the Treaties considered relevant by the organisers: Direktiivi 2004/38/EY, Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 12, 18, 40, 44 ja 52 artikla.
Organisers / Members of citizens' committee:
 • Representative: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
 • Substitute: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
 • Other members: Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Patrizia SERAFINI, Carla GOFFI, Paule THIOULOUSE
Annex:
Draft legal act:
Sources of support and funding:

Initiative progress

 1. Registered
  02/05/2017
 2. Collection ongoing
 3. Collection closed
 4. Submitted
 5. Answered